integritetspolicy

Information om cookies

Vi använder cookies!

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. 

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. 

Vår personuppgiftspolicy

På Adriatic Sport Camps kan du känna dig trygg med att dina personuppgifter
hanteras på ett säkert sätt, enligt rådande regelverk, dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter får bara behandlas om du själv har godkänt detta eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Här är några exempel på sådant som är personuppgifter:
– Namn
– Adress
– Bilder och ljudupptagningar
– Registreringsnummer

Här beskriver vi bl a vilka uppgifter vi samlar in och använder likaså dina rättigheter
och hur du kan göra dem gällande.

Vilka personuppgifter som samlas in
De personuppgifter vi behandlar inkluderar, men är inte begränsat till: fullständigt
namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer.
Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning eller offertförfrågan via
telefon, e-post, chatt eller vid personligt besök.

Personuppgiftsbehandling
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra
åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om
aktuella resor och liknande. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.
Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma
att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för vår riskhantering och
statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.
Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att
använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster från
oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i
nyhetsbrev eller genom att maila oss på info@adriaticsportcamps.se
Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar
denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt
som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik,
marknadsanalyser eller marknadsföring

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan.
Normalt sett lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa
genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att
få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan
när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress
enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.
I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex
bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter behandlas av Adriatic Sport Camps personal samt av våra
samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES
Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om
slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara
baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande
av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.
Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter till uppgifter om dig
Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de
uppgifter som du har lämnat till oss. Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter.
En sådan begäran görs skriftligen till oss via info@adriaticsportcamps.se. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte
är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande
kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?
På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om
dataskyddsförordningen (GDPR).

Copyright © 2018 Adriatic Sport Camps